Zarząd

ZARZĄD STOWARZYSZENIA SPÓŁDZIELCÓW I WSPOLNOT MIESZKANIOWYCH
„NASZE MIASTO”

Prezes – Dariusz Grunt wspólnota mieszkaniowa
Wiceprezes – Adam Wyrębkiewicz spółdzielca
Sekretarz – Adam Buchelt wspólnota mieszkaniowa
Skarbnik -Piotr Maciąg  wspólnota mieszkaniowa
Członkowie – Tadeusz Zieliński wspólnota mieszkaniowa
Stanisław Cieślik spółdzielca
Ryszard Adamczyk wspólnota mieszkaniowa

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Zbigniew Bujak
Wiceprzewodniczący- Wiesław Lech
Sekretarz – Marcin Sowula
Członkowie – Krystyna Staszewska
- Tomasz Wójcik