Historia

Jak powstało Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych
„Nasze Miasto”?

      W połowie pierwszej  kadencji Prezydentury Wojciecha Bernatowicza i ówczesnych  władz samorządowych naszego miasta, najlepiej zorganizowani mieszkańcy Starachowic, reprezentowani przez Starachowicką Spółdzielnię Mieszkaniową, zorientowali się, jako pierwsi, w którą stronę zmierza nowy młody włodarz. Wieloletnie, doświadczenia zabiegania o podstawowe potrzeby mieszkańców bloków z poprzednimi władzami miasta, dobrze zorganizowanej spółdzielni posiadającej sprawne zaplecze administracyjne
i prawne, zwróciło uwagę na nowe zamierzenia nowo wybranych władz miejskich.
O ile władze miasta musiały się liczyć z funkcjonującymi w mieście Spółdzielniami to całkowicie ignorowały wspólnoty mieszkaniowe. Te konsekwencje byłyby bardziej dotkliwe dla wspólnot mieszkaniowych. Władze miejskie wykorzystując fakt, iż wspólnoty nie posiadały praktycznie żadnej wiedzy z zakresu prawa administracyjnego, zarządzane przez różnych zarządców oraz, że są rozproszone zostały odstawione na margines życia miasta.  Wspólnoty kompletnie nie wiedziały i nie wiedza  jak postępować z władzami  naszego miasta, które  przestały tak naprawdę przejmować się problemami mieszkańców „blokowisk|”.

Prezydent miasta i rządząca większość w Radzie Miejskiej zaczęli ”żyć w innym, lepszym świecie”, zaczęli tworzyć „Nowe, piękne Starachowice” – jak z innej bajki. Odniesiono sukces – udało się zwieś znamienitą większość mieszkańców.  Większość zarządców wspólnot mieszkaniowych zamiast współdziałać w interesie lokatorów zaczęło konkurować między sobą, aby mieć ich jak najwięcej. Mieszkańcom mówili najczęściej tylko to, co musieli, – niejednokrotnie nie narażając się działającej już w mieście lokalnej „ośmiornicy” Władze miasta z Prezydentami na czele wiedząc, że mieszkańcy bloków to żelazny płatnicy dający dochód miastu i spółkom gminnym nie liczył się z finansami- zawsze mógł zrobić podwyżki.

Pomysł powołania komitetu wyborczego i utworzenia wspólnej listy reprezentantów mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do władz miasta w połowie 2010 roku zgłosił ówczesny Prezes spółdzielni – Bronisław Paluch. Na spotkanie inauguracyjne przyszło ok. 60 starachowiczan, w większości członków zarządów wspólnot. Zainteresowanie było duże, wszyscy uczestnicy tego spotkania zadeklarowali celowość współpracy w wyborach do władz miasta. Stworzono listy mieszkańców naszego miasta
do wszystkich okręgów wyborczych, w których przemiennie byli mieszkańcy i spółdzielni
i wspólnot. Byli również mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy też chcieli się dołączyć do tej inicjatywy, bo czuli się też wykorzystywani.

Do Rady Miasta dostali się tylko dwaj przedstawiciele komitetu spółdzielców i wspólnot mieszkaniowych. Obaj przedstawiciele to członkowie spółdzielni nikt z wspólnot nie wszedł do rady miasta.  Kandydaci z komitetu wyborczego w większości byli praktycznie całkowicie nieznani, nie mieli pieniędzy na kampanię. Prezentowany program oparty
na uczciwej kalkulacji nie mógł konkurować z wybujałymi kampaniami innych komitetów, które nie szczędziły pieniędzy i wdawały się w brudna kampanie wyborczą.

Po wyborach, w końcu 2010 roku zorganizowano spotkanie w podobnym składzie jak przed wyborami. Powstała inicjatywa powołania Stowarzyszenia, które za główny cel postawi sobie konsolidacje mieszkańców wspólnot ze spółdzielcami. Na zebraniach wskazywano, że mieszkamy obok siebie korzystamy z usług tych samych spółek gminnych, ulic chodników. Komitet założycielski, przygotował program działania nowego stowarzyszenia i jego statut. Prace zakończono w marcu 2011 roku.  Na zarejestrowanie czekaliśmy prawie rok. W dniu 28. Listopada 2011 roku stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z chwilą rejestracji stowarzyszenie liczyło 17 członków tj. cześć komitetu założycielskiego, gdyż tyle wymagała ustawa / minimum 15 osób/ obecnie przybywa członków.

W Styczniu 2012 roku na pierwszej Radzie Miasta inaugurującej obrady w nowym roku Prezes Stowarzyszenia Dariusz Grunt wraz z Członkami Zarządu, Adamem Wyrębkiewiczem i Tadeuszem Zielińskim zaprezentował Stowarzyszenie.  Reakcja radnych była mieszana spotkano się z aplauzem oraz z drwiną. Prezes Stowarzyszania oświadczył radzie miasta, , że nasze miasto jest tak kolorowe poprzez odnowione bloki , to zasługa mieszkańców bloków, którzy wykupując zdewastowane budynki kosztem zaciągniętych kredytów dokonali ich remontów i przyległych terenów termomodernizacji. Reakcja na te słowa były uśmiechy i złośliwe komentarze ze strony władz miasta i części radnych rządzącej koalicji SLD i „Forum 2010”.    Od samego początku intencją Stowarzyszenia jest działanie zgodnie z prawem i uczciwością.

Reakcją władz miasta na powstanie Stowarzyszenia było odwołanie Adama Sroczyńskiego członka Stowarzyszanie z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednego  z najbardziej aktywnie działającym członkiem komisji oraz przedstawicielka  spółdzielni zasiadającego w radzie nadzorczej

W chwili obecnej mamy tylko swój punkt adresowy do odbioru korespondencji, Spotkania zarządu odbywają się w użyczonych pomieszczeniach. Naszym głównym celem jest
w chwili obecnej powołanie forum wymiany doświadczeń pomiędzy jak największą ilością członków zarządów wspólnot mieszkaniowych

To w pierwszej kolejności. Potem chcielibyśmy tak jak władze Starachowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej naradzać się jak reprezentować interesy mieszkańców wspólnot,
w sprawach istotnych dla wszystkich mieszkańców. Prowadzić wspólną „politykę”
ze spółdzielniami mieszkaniowymi w podstawowych sprawach dla mieszkańców Starachowic Zachęcamy do tworzenia rad osiedlowych między wspólnotami w ramach stowarzyszenia, aby uzgadniać , wnioskować , opiniować to co się dzieje na osiedlach. Jakie są potrzeby inwestycyjne i z czym się nie zgadzają mieszkańcy.

Stowarzyszenie w swoich działaniach podejmuje starania uzyskania dotacji na szczeblu samorządowym, rządowym na realizacje celów statutowych na rzecz mieszkańców.
Stara się o uzyskanie funduszy w Ramach Inicjatyw Obywatelskich, celem przeprowadzania spotkań i szkoleń z mieszkańcami w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, współpracy wspólnot, zarządzania wspólnotami. Integracja
w ramach wspólnot osiedlowych wespół ze spółdzielniami i wspólnotami

Dążeniem Stowarzyszenia jest stworzenie takich mechanizmów demokratycznych, gdzie mieszkańcy Starachowic będą faktycznie miel wpływ na sprawowanie władzy w mieście. Pierwszym znaczącym krokiem będzie powstanie budżetu obywatelskiego wzorem innych miast, gdzie mieszkańcy decydują, co zrobić w mieście a nie władza.  Władza, która niejednokrotnie jest zmanierowana przesadnymi ambicjami, inwestycjami na poklask lub zarobek „klesi”.  W blokach mieszka ok. 38 tyś mieszkańców Starachowic, z których cześć już działa w stowarzyszeniu. Stowarzyszeniu, z który zgodnie z prawem lokalna władza musi się liczyć.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
„ NIC O NAS BEZ NAS”

——————————————————————————————————————-

Zaprezentowano Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych
w Starachowicach

zdj_zaprezentowano

Podczas czwartkowej (29.12.2011) sesji Rady Miasta, Prezes Dariusz Grunt, zaprezentował niedawno powstałe Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w Starachowicach „Nasze Miasto”.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 28 listopada b.r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w KRS, dzięki czemu nabyło pełne prawo do uczestniczenia w życiu miasta, wpływania na decyzje, brania udziału w konsultacjach społecznych.
Członkowie informują, że do głównych celów stowarzyszenia należą podejmowanie, oraz wspieranie wszelkich inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć, na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia w Starachowicach

Stowarzyszenie chce brać czynny udział we wszystkich rozmowach nt. podwyżek opłat za media, czy aktualnego problemu dotyczącego wywozu nieczystości w mieście, a także móc wpływać na podejmowane decyzje w tych sprawach i innych pracach na rzecz miasta.
Dariusz Grunt mówił podczas spotkania o budżetach obywatelskich, które są tworzone przez organizacje społeczne, a nie przez radnych i władze miasta. Chciałby, aby w Starachowicach również mieszkańcy mogli mieć większy wpływ na podejmowane decyzje dotyczące miasta i życia jego mieszkańców.

W skład Stowarzyszenia Spółdzielców wchodzą mieszkańcy bloków i wspólnot mieszkaniowych.

Jak informuje Prezes Zarządu stowarzyszenia Dariusz Grunt, członkowie stowarzyszenia na co dzień będą spotykać się z zarządcami, zarządami wspólnot, z komitetami osiedlowymi spółdzielni mieszkaniowych i rozmawiać o problemach związanych z infrastrukturom miasta, opłatach za ciepło, wodę i wywóz śmieci, wyglądzie miasta etc. Będą spotykać się również, aby wymieniać się swoimi doświadczeniami, które wiążą się z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Stowarzyszenie będzie próbowało wpłynąć na sposób zarządzania pieniędzmi gminy, tak aby nie były one marnowane. Będzie starało się wpłynąć na świadomość mieszkańców, aby zdawali sobie sprawę z tego, że pieniądze miasta pochodzą z podatków, które oni płacą – powiedział Zastępca Przewodniczącego Adam Wyrębkiewicz.