06 wrz

                                                          Starachowice 18.07.2018

                                                         Zarząd Powiatu

                                                         w Starachowicach

 

                                                         Zarząd Powiatowy Dróg

                                              w Starachowicach

   Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w marcu br. zwróciło się do Starostwa, wskazując na potrzebę wprowadzenie konsultacji społecznych przy projektowaniu inwestycji drogowych.  Od dawna uważamy, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wnoszenia swoich uwagi na etapie projektowania ważnych inwestycji drogowych w naszym mieście – tak jak to się dzieje już w wielu innych miastach.

   Zamiast pisemnej odpowiedzi, za pośrednictwem mediów otrzymaliśmy informację od Zarządu Powiatu, że mieszkańcy znają drogę do starostwa, gdzie mogą zgłaszać swoje uwagi. Zarzucono nam, że chcieliśmy wstrzymać budowę ronda, co nie miało absolutnie miejsca, gdyż było to niemożliwe w związku z zaawansowaniem prac oraz nic takiego nie było zawarte w piśmie. Zasugerowano nam również, że wstrzymaliśmy jakieś prace drogowe. Nie jest nam znana jakakolwiek decyzja administracyjna wstrzymująca prace z powodu naszych pism, jeśli takowe są, to prosimy o ujawnienie. W piśmie wskazywaliśmy brak ścieżki rowerowej, jako bubel, w wykonaniu pięknego, potrzebnego ronda przy skrzyżowaniu ulic     – Iglastej i Szkolnej. Tym bardziej, że od ronda ma być wykonana ścieżka rowerowa biegnąca do al. Armii Krajowej. Nasze wskazanie braku ścieżki rowerowej wiązało się z bezpieczeństwem użytkowników dróg, a w szczególności rowerzystów. Wystarczy chwile postać przy nowym rondzie i zobaczyć, jaki problem mają rowerzyści, aby prawidłowo wjechać i zjechać ze ścieżki rowerowej na nowym łączniku.

  Aby rozwiązać ten problem Stowarzyszenie proponuje:

1/ prosimy o praktyczny pokaz w formie instruktażu dla mieszkańców, jak należy bezpiecznie wjeżdżać i zjeżdżać ze ścieżki rowerowej (informacja w mediach) możemy przygotować rowery;

2/ wnosimy, aby na rondzie zastosować właściwe oznakowania poziome i znaki pionowe tak, aby rowerzyści bezpiecznie wjeżdżali i zjeżdżali ze  ścieżki rowerowej. Takie rozwiązania dla rowerzystów wprowadzono do polskiego prawa nowelą ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 2011 roku (D.U.2011.92.530) i są one możliwe do wykonania.

   Już od kilku lat można zaobserwować w naszym mieście zwiększający się ruch rowerzystów na ulicach. Ze względu na swoje bezpieczeństwo wielu rowerzystów porusza się chodnikami, które z powodzeniem mogą być ciągami pieszo-rowerowymi bez większych nakładów, tj. różnicowania kolorystycznego chodników. Wystarczy farba, znaki poziomie i pionowe, zrobienie łagodnych zjazdów i podjazdów. Tak się dzieje w wielu miastach, gdzie przecież przepisy są jednakowe. Tylko w naszym mieście i powiecie się nie da.

   Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców prosimy o uwzględnienie naszych propozycji w przyszłych planach i inwestycjach.

  W odniesieniu do naszego pisma prosimy, poza ponowną odpowiedzią przez media, o pisemną informację do Stowarzyszenia.

 

                                                                                      Z Poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych

śluza rowerowa

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<