31 gru

Konsultacje w sprawie połączenia miejskich spółek

Spółdzielcy i Wspólnoty Mieszkaniowe za połączeniem miejskich spółek w Starachowicach Zdecydowaną większością głosów przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych opowiedzieli się za połączeniem dwóch miejskich spółek: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Zakładu Energetyki Cieplnej. Zdecydowaną większością głosów przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych opowiedzieli się za połączeniem dwóch miejskich spółek: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Zakładu Energetyki Cieplnej.
Poważny argument to potężne pieniądze unijne, które mogą trafić do Starachowic – 27 milionów złotych. Przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 6 milionów złotych w mieście zostałyby wykonane prace warte 34 miliony złotych. Plan zakłada między innymi przebudowę dworca autobusowego w Starachowicach zachodnich, dworca autobusowego w Starachowicach wschodnich, budowę nowej ulicy Moniuszki, po nowym śladzie, zakup 10 ekologicznych i ekonomicznych autobusów dla MZK, budowę nowego warsztatu i myjni w bazie MZK a także inwestycje, które na pewno będą zrobione lub już są w trakcie realizacji. To budowa łącznika ulic Batalionów Chłopskich i Iglastej, budowa pasażu Staffa w 2018 roku i przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej ulicy Moniuszki. Te właśnie inwestycje miałyby stanowić wkład własny gminy do projektu. Jak powiedział na spotkaniu ze spółdzielcami prezydent, pieniędzy z projektu starczy dla wszystkich wnioskodawców, a Starachowice mają duże szanse na ich uzyskanie, bo mają dobrze przygotowany i zaawansowany projekt. Obecni na spotkaniu mieli wiele pytań i wątpliwości. Spotkanie trwało kilka godzin i zakończyło się głosowaniem. Na około 80 osób za opowiedziały się 64 osoby, 11 wstrzymało się od głosu, a przeciwne były tylko trzy osoby. Teraz nad połączeniem spółek będą debatować radni miejscy, do których należy ostateczna decyzja co do fuzji spółek. Wstępną zgodę radni już wyrazili, przyjmując uchwałę intencyjną w tej sprawie na sesji pod koniec listopada. Następne posiedzenie Rady – nadzwyczajne – odbędzie się 8 grudnia.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/a/spoldzielcy-za-polaczeniem-miejskich-spolek-w-starachowicach,12726858/

5a210c3f73fe3_o,size,1068x623,q,71,h,cfbb53

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<