13 mar

Nasze stowarzyszenie zwróciło się do prezydenta miasta pana Marka Materka o rozpoczęcie działań w sprawie rewitalizacji tego zalewu w setną rocznicę oddania go do użytku. treść naszego pisma poniżej:

==============================================================================================================================================

Starachowice, 2015/03/12

 

                                  Pan Marek Materek

                                            Prezydent miasta Starachowice

 

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o podjęcie działań pozwalających na uczczenie setnej rocznicy oddania do użytku zalewu „PASTERNIK”, która minie w 2020 roku. Warto wykorzystać te najbliższe 5 lat, aby w pełni wykorzystać szanse na  poprawę wizerunku  „Naszego Miasta” który zapewni mądrze zrewitalizowany teren zalewu.

Jedną z szans rozwoju „Naszego Miasta”  jest bez wątpienia turystyka. Położenie Starachowic wśród lasów i na wzgórzach z pięknymi widokami, liczne i dobrze zachowane zabytki techniki oraz kilka zalewów w samym mieście i w jego pobliżu oraz korzystne „bliskości” największych miast w Polsce stwarzają niepowtarzalną szansę żeby jeszcze dostępne środki unijne wykorzystać na realizację tej „turystycznej” szansy rozwoju. Zalew  „PASTERNIK” jest pośrednio symbolem Naszego Miasta – możemy go oglądać w każdym albumie o Starachowicach czy na widokówkach. To również połączenie z obiektem muzealnym Wielkiego Pieca ,który by nie funkcjonował bez tego zalewu.

Korzystając z funduszy unijnych, Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Świętokrzyskiego, funduszy właściciela zalewu – Centralnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, oddział w Ostrowcu Św., Wojewody Świętokrzyskiego, dotacji Funduszy Ochrony Środowiska oraz funduszy prywatnych darczyńców, my starachowiczanie mamy szansę aby w okresie pięciu lat doprowadzić zalew „PASTERNIK” do takiego stanu, aby stał się wizytówką Starachowic dokładnie w setną rocznicę oddania go do użytku. Środki z RPO są przeznaczane na zbiorniki, które związane są  z turystyką i ochroną przyrody i są  zbiornikami retencyjnymi. Zalew Pasternik posiada wszystkie te trzy elementy, do których trzeba nawiązać. Znajduje się tu rezerwat ornitologiczny, który powinien pozostać, można z wykorzystaniem grobli zrobić ścieżkę edukacyjna wraz ze stanowiskami do obserwacji ptaków.  Groblę oraz brzeg zalewu od strony linii kolejowej można wykorzystać do celów turystycznych. Tu można wykonać  ścieżkę spacerowo – rowerową wokół zalewu z miejscami do wypoczynku. Dążyć do połączenia tą ścieżką rowerową z taką samą w Wąchocku. Rzeka Kamienna może być atrakcyjna do spływów kajakowych, które już są amatorsko organizowane. Zalew był by jednym z elementów  na przystanek w połączeniu ze zwiedzaniem ekomuzeum. Należy postarać się, aby zalew ponownie pełnił funkcję zalewu retencyjnego, bo jak pokazały  kilka lat temu powodzie, nie jest on w stanie przyjąć wystarczająco dużo wody, co powodowało liczne zalania i podtopienia od Wąchocka  do Starachowic i w samych Starachowicach

W styczniu 2006 r.  Rada Miasta w uchwale nr I/9/06 przyjęła „ LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE” w którym były założenia do rewitalizacji zalewu „PASTERNIK”, ale praktycznie nie podjęto jego realizacji i nic się w tej materii nie działo.

Nie bądźmy gorsi od Wąchocka, który naprawdę zrobił bardzo wiele, aby wykorzystać swoje położenie „turystyczne” – spróbujmy wykorzystać ich doświadczenia. Dlatego w imieniu mieszkańców „Naszego Miasta” zwracamy się do Pana Prezydenta, aby podjął działania w kierunku realizacji naszego wniosku i zorganizował spotkanie inaugurujące działania w kierunku rewitalizacji zalewu „PASTERNIK” zapraszając wszystkich zainteresowanych, mogących pomóc w realizacji tego ambitnego celu – mieszkańców Starachowic i wszystkie instytucje do których warto byłoby zwrócić się o pomoc:

 

1)      Urząd Marszałkowski – Kielce;

2)      Wojewoda Świętokrzyski;

3)      Ministerstwo Środowiska;

4)      Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie;

5)      Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zlewnia w Ostrowcu Św. – administrator zalewu;

6)      Europosłanka Róża Thun;

7)      Posłowie naszego regionu;

8)      Starosta Starachowicki;

9)      Okręgowy Polski Związek Wędkarski, koło w Starachowicach;

10)  Przewodniczący Rady Miasta Starachowice;

 

W imieniu zarządu stowarzyszenia:

1/ Tadeusz Zieliński – inicjator               …………………………………………..

2/ Adam Wyrębkiewicz – wiceprezes     ……………………………………………

3/ Adam Buchelt – sekretarz                   …………………………………………..

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<