11 maj

Zaprezentowano Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w Starachowicach

zdj_zaprezentowano

Podczas czwartkowej (29.12.2011) sesji Rady Miasta, Prezes Dariusz Grunt, zaprezentował niedawno powstałe Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w Starachowicach „Nasze Miasto”.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 28 listopada b.r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, w KRS, dzięki czemu nabyło pełne prawo do uczestniczenia w życiu miasta, wpływania na decyzje, brania udziału w konsultacjach społecznych.

Członkowie informują, że do głównych celów stowarzyszenia należą podejmowanie, oraz wspieranie wszelkich inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć, na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia w Starachowicach

Stowarzyszenie chce brać czynny udział we wszystkich rozmowach nt. podwyżek opłat za media, czy aktualnego problemu dotyczącego wywozu nieczystości w mieście, a także móc wpływać na podejmowane decyzje w tych sprawach i innych pracach na rzecz miasta.
Dariusz Grunt mówił podczas spotkania o budżetach obywatelskich, które są tworzone przez organizacje społeczne, a nie przez radnych i władze miasta. Chciałby, aby w Starachowicach również mieszkańcy mogli mieć większy wpływ na podejmowane decyzje dotyczące miasta i życia jego mieszkańców.

W skład Stowarzyszenia Spółdzielców wchodzą mieszkańcy bloków i wspólnot mieszkaniowych.

Jak informuje Prezes Zarządu stowarzyszenia Dariusz Grunt, członkowie stowarzyszenia na co dzień będą spotykać się z zarządcami, zarządami wspólnot, z komitetami osiedlowymi spółdzielni mieszkaniowych i rozmawiać o problemach związanych z infrastrukturom miasta, opłatach za ciepło, wodę i wywóz śmieci, wyglądzie miasta etc. Będą spotykać się również, aby wymieniać się swoimi doświadczeniami, które wiążą się z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Stowarzyszenie będzie próbowało wpłynąć na sposób zarządzania pieniędzmi gminy, tak aby nie były one marnowane. Będzie starało się wpłynąć na świadomość mieszkańców, aby zdawali sobie sprawę z tego, że pieniądze miasta pochodzą z podatków, które oni płacą – powiedział Zastępca Przewodniczącego Adam Wyrębkiewicz.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<