11 maj

Projekty składane

Stowarzyszanie jako jednym z priorytetów ma pozyskiwanie grantów na rozwój Stowarzysznienia oraz na rzecz mieszkańców miasta
Ubiegaliśmy się o następujące projekty które nie zostały zakwalifikowane:
pierwszym projektem był projekt składany w lutym 2012 roku do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Program operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Priorytet- „Aktywni świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne” grant w wysokości 10 tys. złotych- wniosek spełnił wymogi formalne przyjęty do dalszej oceny jednak uzyskał zbyt mało punktów .

Wrzesień 2014

składamy wniosek do Starostwa Powiatowego w Starachowicach – dotacja na urządzenie terenów zielonych w wybranej części zabudowy wielorodzinnej – wartość 10 tyś zł przy wkładzie własnym 2400 zł. Wniosek odrzucony z powodów formalnych. Tereny gminne jakimi dysponują wspólnoty, tereny wspólnot i spółdzielni nie mogą być dotowane przez powiat .

Kwiecień 2013 roku

Konkurs Grantowy Po Stronie Natury prowadzony przez Fundacje Nasza Ziemia wartość 10 tys. złotych. Tytuł projektu „ ŚMIECI SEGREGUJESZ – NATURĘ RATUJESZ”
Głównym celem projektu było kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poszerzania wiedzy o ochronie przyrody poprzez akcję informacyjno – edukacyjną oraz nasadzanie zieleni osłonowej. Projekt skierowany jest głównie do mieszkańców blokowisk, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Starachowic. Przewidywał m.in. szeroka kampanie informacyjną dot. .nowego porządku śmieciowego w mieście. Projekt uzyskał rekomendacje spółdzielni mieszkaniowych nadleśnictwa, zarządów wspólnot. W ocenie zabrakło punktów UWAGA – Władze miasta nie poparły projektu nie wyraziły zgody na udział. Brak zgody UM projekt nie zakwalifikowany .

Luty 2014 roku

Wniosek – RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020 Priorytet I. Edukacja osób starszych. Tytuł zadania Nasze Miasto dla Seniora – oczekuje na wynik.

Kwiecień 2014

Fundacja Batorego – Projekt – Tytuł zadania – „Nasze Obywatelskie Miasto Starachowice”
Projekt skierowany do mieszkańców Starachowic, , który ma wpływać na zmiany w świadomości mieszkańców. W społeczeństwie funkcjonuje przeświadczenie, ze w mieście nic nie da się zrobić. Mieszkańcy w większości nieufnie odnoszą się do działań władz jednocześnie nie robiąc nic aby mieć wpływ na podejmowane przez władze decyzje. Projekt ma zwiększyć kontrolę społeczna , nad działaniami władz lok. Przy wykorzystaniu ustawowych instytucji kontroli. Chcemy zachęcić do angażowania się w tworzenie prawa miejscowego i kontrole społeczną.
Projekt oczekuje na ocenę.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<