08 maj

Odpowiedź dotycząca śmietników

W Starachowicach w związku ze zmiana ustawy o czystości w gminach, władze miasta podjęły decyzje o wydzierżawieniu terenów na miejsca gromadzenia odpadów ustawienia pojemników budowy altan itp. Na chwile obecną wspólnoty korzystają z miejsc stanowiących własność gminy gdyż wspólnoty nie maja terenów własnych. Czytaj…

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<