13 sty

Stanowisko Stowarzyszenia w sprawie budowy tzw. „Spalarni śmieci”

Dlaczego Starachowice chcą mieć droższe ciepło?
Inżynier chemik – Adam Buchelt, Członek Zarządu Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych: czytając starachowicką prasę lokalną i śledząc portale społecznościowe, pisząc ten artykuł zdecydowałem się szczegółowo uzasadnić moje poparcie tej inicjatywy, zaprezentowane na pierwszym spotkaniu ZEC-u z mieszkańcami.
W Starachowicach mamy co najwyżej kilkadziesiąt osób w miarę dobrze znających i „czujących” produkcję ciepła. Dlatego tak łatwo można wzbudzić wśród mieszkańców lęki przez ich „truciem”, bo w tym przypadku zdecydowana większość wie, że spalanie „śmieciowego” miału węglowego z innymi „śmieciami domowymi” daje „wiadomo co” i praktycznie wszyscy wiedzą „jak TO wygląda”. Dlatego też wielu lokalnych polityków łatwo może się pokazać jako obrońcy mieszkańców przed złem. Doskonale to było widać na II-gim, a zwłaszcza na ostatnim spotkaniu konsultacyjnym, zdominowanym przez straszących konsekwencjami, które przyniesie proponowana przez ZEC spalarnia śmieci.
Jako chemik z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w kilkunastu zakładach chemicznych lub związanych z chemią, który przed laty przez kilka lat kierował tego typu instalacją odpylającą, jestem spokojny, że mieszkańcy nie poniosą specjalnych konsekwencji.
Proponowana do wdrożenia w naszym mieście spalarnia śmieci typu ITPOK będzie miała szacunkowy koszt wyprodukowania jednostki ciepła w niej nawet dwukrotnie niższy niż w tych, stawianych przeważnie od zera w największych miastach Polski. Ponadto będzie też produkowała prąd. Zresztą czy w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii stawiano by takie instalacje w centrach miast, gdyby nie było gwarancji, że nie będą ludziom szkodzić – w Europie jest ponad 500 instalacji typu IPOK. W Polsce, w Warszawie tego typu „spalania śmieci” już funkcjonuje kilka ładnych lat, a ukończone i uruchamiane jest jeszcze kolejnych pięć, w większości o ponad 10-ciokrotnie większej wydajności.
A teraz co kryje się za słowem ITPOK? To Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych – specjalnie przygotowanych różnego rodzaju odpadów pozwalających w procesie spalania na uzyskiwanie ściśle określonej ilości ciepła z jednego ich kilograma oraz odpowiednio przygotowanych. Te odpady to w większości odpowiednio przygotowane plastiki przez przesiewanie oraz wysuszone odpady z oczyszczalni ścieków.
Instalacja odpylająca w tej technologii spalania segregowanych śmieci odpadowych jest po pierwsze sterowana automatycznie, a po drugie musi być tak rozbudowana aby pochłaniać praktycznie wszystko co nie jest dozwolone w Unii Europejskiej. Jak jakiś parametr w spalinach zostanie przekroczony to instalacja jest automatycznie wyłączana!!. Dlatego po moich doświadczeniach produkcyjnych na jeszcze innych instalacjach odpylających nie obawiam się, że mieszkający w pobliżu ludzie będą ją czuć. Tym bardziej, że jest to własność miasta i na jej pracę mogą mieszkańcy wpływać domagając się od władz miasta konkretnych działań naprawczych, natomiast nie mieli na to wpływu, że prywatni właściciele innych starachowickich trucicieli jak Constar czy drukarnia, którzy nie chcieli pododawać po kilkaset tysięcy złotych na dezodoryzację wydzielanych przez nich „zapachów”.
Ponadto pojawia się szansa, że jeżeli ta instalacja będzie działać zgodnie z założeniami i będzie nadwyżka mocy, to można będzie spróbować dostarczać i ciepło zimą i ciepłą wodę przez cały rok do kolejnych bloków mieszkalnych czy domów jednorodzinnych zmniejszając w ten sposób emisję szkodliwych gazów i pyłów w naszym mieście skazanym na snucie się niezdrowych jesienno-zimowych kopciuchów w dolnych częściach miasta w czasie dużych spadków ciśnienia atmosferycznego. A być może dzięki oszczędnościom z mniejszych kosztów produkcji będzie można rozbudowywać starachowicką sieć ciepłowniczą.
Wszystkim zainteresowanym poznaniem tej technologii produkcji ciepła odsyłam do internetu, aby zobaczyli co piszą o niej – trzeba tylko wpisać www.itpok.pl i poświęcić trochę czasu, aby poznać prawdę do której naprawdę nie jest potrzebna szeroka wiedza inżynierska.
Mamy nie tylko najdroższe ciepło miejskie w woj. Świętokrzyskim, ale także wodę i ścieki. Ciekawe, że prym w obronie „dobra” starachowiczan wiedli na ostatnim spotkaniu byli prezydenci miasta, kiedy w czasie „ich rządów” były zbudowane najdroższe miejskie instalacje ciepłownicze oraz instalacja wodno-ściekowa, a w której sprawie wątpliwości co do jej kosztów nie są jeszcze dziś wyjaśnione do końca.
I reasumując – starachowiczanie dziś w temacie ciepła i ciepłej wody mają dylemat ponieważ istniejące instalacje ciepłownicze chylą się ku upadkowi – i są to dwie możliwości:
1/ czy budować nowe, tego samego typu instalacje oparte na spalaniu węgla, kiedy jego cena będzie rosła, opłaty za jego spalanie też. Za kilka lat Unia Europejska lansująca poprawę czystości środowiska doprowadzi do sytuacji, że elektrownie i ciepłownie oparte na spalaniu tradycyjnego węgla będą bardzo obciążane finansowo niż bardziej proekologiczne odnawialne źródła energii?
2/ czy sprawdzoną w Europie i Polsce instalację typu ITPOK na którą dostaniemy dofinansowanie, dzięki czemu poniesiemy niższy koszt jej budowy, a i koszt produkcji ciepła będzie bez wątpienia niższy, bo za spalanie odpadów też miasto będzie mogło dostać trochę „grosza”?
Ponadto mówienie o ekologicznych skutkach tej „spalarni” wynika głównie z lęku u nieświadomych ludzi podsycanego przez lokalnych polityków chcących się przypochlebić przyszłym wyborcom.
Warto zadać więcej pytań na temat w zakresie efektów ekonomicznych. Czy występując przeciwko proponowanej przez ZEC inwestycji mieszkańcy naszego miasta mogą się liczyć , że już niedługo możemy płacić za ciepło znacznie więcej niż obecnie.
Inżynier chemik – Adam Buchelt, Członek Zarządu Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych

25 lis

Stanowisko Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w/s zmiany nazw ulic w Starachowicach

Już zgodnie z przepisami obowiązują nowe nazwy ulic w naszym mieście. Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” pragnie podziękować mieszkańcom, którzy odpowiedzieli na nasz apel, i wzięli udział w konsultacjach jakie zaproponował Prezydent Miasta w sprawie zmian nazw ulic. Prezydent dał szansę mieszkańcom tych ulic, by mogli zaproponować swoje nazwy lub dokonać wyboru z przedstawionych propozycji. Szczególnie dziękujemy wspólnotom mieszkaniowym , które się zmobilizowały i poprzez swoich przedstawicieli z zarządów zebrały podpisy za wybraną nazwą. Jak widać warto współpracować nie tylko w takim wypadku, do czego namawia nasze stowarzyszenie. Może warto zastanowić się nad kontynuacją tych spotkań w ramach osiedli ? Może stworzyć nieformalne rady osiedlowe wspólnot, do czego namawiamy. W naszym apelu podkreślaliśmy, że ostateczną decyzje w sprawie zmian nazw podejmą Radni Miasta. Był to sprawdzian ,czy będą się oni liczyli i będą zainteresowani opiniami mieszkańców. Powstała bardzo kontrowersyjna sytuacja, przy zmianie nazwy jednej z ulic, gdzie proponowano dwie nazwy, a na Radzie zabrała głos dwójka przedstawicieli tej ulicy To jedna z dwóch ulic, gdzie nowe nazwy, wzbudził emocje wśród mieszkańców. Może pośpiech , brak czasu lub inne względy spowodowały ,że tak się stało. Na to pytanie powinni sobie odpowiedzieć mieszkańcy z tej ulicy wraz ze swoimi przedstawicielami, gdzie funkcjonują zorganizowane struktury Rad Nieruchomości i Rady Osiedlowe. Trudno przewidzieć co by się działo, gdyby co aktywniejsi mieszkańcy jeszcze z 2-3 innych ulic złożyli inne propozycje-czy były ten sam efekt. Można zadać jeszcze wiele innych pytań, dlaczego tak szybko?, dlaczego nie dano możliwości wypowiedzenia się innym mieszkańcom ? O co chodziło ?. Zaistniała sytuacja utwierdza Zarząd i członków Stowarzyszenia, że istnieje potrzeba wprowadzenia w naszym Mieście Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej dot. życia naszego miasta, spraw społecznych,. Jakże było by inaczej, gdyby mieszkańcy złożyli wraz z podpisami projekt uchwały, którą radni musieli by przedyskutować i głosować. Mieszkańcy nie musieli by stać z pokorą i prosić radę o zajęcie stanowiska. Już wiele miast korzysta z tego narzędzia demokracji. Jest inicjatywa ustawodawcza do sejmu, to i może być uchwałodawcza do rady miasta ? Może czas zacząć w tym temacie społeczną dyskusję, która już zapoczątkowaliśmy na portalu społecznościowym facebook.
Na te i wiele pytań jakie zadaliśmy muszą sobie odpowiedzieć sami mieszkańcy.

2016/11/23

Zarząd Stowarzyszenia

25 lis

Info-WM- Reja 5

Wspólnota Mieszkaniowa Reja 5
w Starachowicach

Projekt

„Modernizacja budynku Reja 5 w Starachowicach, polegająca na likwidacji piecyków gazowych, wykonaniu wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej, zakupie i montażu wymiennika ciepła, dociepleniu stropodachu i wymianie drzwi wejściowych do budynku”

o wartości 199 323,70 zł został zrealizowany
w 2016 r. przy wsparciu finansowym WFOŚiGW.
Kwota dofinansowania wynosi 189 357,51 zł.

dad

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

05 kwi

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i wspólnot Mieszkaniowych zwrócił się do rady miasta Starachowice, poprzez naszych radnych, z następującym wnioskiem pozwalającym mieszkańcom Starachowic na składanie projektów uchwał, jak ma już kilkadziesiąt miast podobnej wielkości i większych w Polsce:

Do Rady Miasta Starachowice

   Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” w Starachowicach realizując pkt. 6 programu wyborczego wnioskuje o wdrożenie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Starachowicach poprzez wprowadzenie do Statutu Miasta Starachowice, w załączniku nr 4 „Regulamin Rady Miejskiej w Starachowicach” w § 17 pkt 1 e wpisu:

e) grupa  minimum 100 mieszkańców miasta Starachowice reprezentowana przez wybranych radnych;

Propozycja zasad realizacji takiego wniosku przekazana do zatwierdzenia Radzie Miasta:

Czytaj…

07 maj

Apel do Mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy Wspólnot !!!

W miesiącu maju   pojawi się  pierwszym regularnie wydawany egzemplarzem gazetki informacyjnej. Chcemy rozpocząć jednoczenie się wszystkich mieszkańców wspólnot. Jest nas naprawdę dużo, stanowimy znaczącą część mieszkańców naszego miasta, a możliwości przekazywania naszych opinii, w przeciwieństwie do spółdzielni mieszkaniowych, nie mamy praktycznie żadnych. Czytaj…

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<