10 lis

Pismo do Wojewody w sprawie Szpitala

Starachowice 05.11.2020 r.

 

 

Wojewoda Świętokrzyski

Zbigniew Koniusz

 

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” w Starachowicach zwraca się z wnioskiem do Pana Wojewody o podjecie skutecznych działań na rzecz zapewnienia opieki szpitalnej i medycznej  mieszkańcom powiatu starachowickiego i                 skarżyskiego.  Obecnie szpital w Starachowicach oraz w Skarżysku Kamiennej został przemianowany jako jednoimienny dla pacjentów z covid 19, a  szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim jest na skraju możliwości świadczenia pomocy medycznej.  Tym samym mieszkańcy obu powiatów zostali pozbawienia pomocy w nagłych przypadkach.  Jak pokazują statystyki coraz więcej ludzi umiera nie z powodu pandemii, ale braku skutecznej pomocy medycznej.  Premier Mateusz Morawiecki na licznych konferencjach prasowych informował, że rząd będzie zwracał się o pomoc oraz będzie wykorzystywał niepubliczne/prywatne/ placówki medyczne. I takie rozwiązanie  proponuje  nasze Stowarzyszenie

Wnioskujemy, aby Pan Wojewoda w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia podjął działania na rzecz wykorzystania budynku po byłych Polsko Amerykańskich Klinikach Serca w Starachowicach. Budynek ten dysponuje ok. 50 miejscami łóżkowymi, dwoma salami operacyjnymi, łóżkami intensywnej opieki medycznej. Budynek posiada osobne wejście i jest oddzielony od szpitala dla pacjentów covid19. Takie rozwiązanie umożliwia ratowanie życia ludzkiego w nagłych przypadkach bez potrzeby wożenia pacjentów i szukania miejsca po całym województwie. Po udzielaniu niezbędnej pomocy medycznej ratującej życie pacjenci mogli by być przenoszenie do innych szpitali celem dalszego leczenia. Jest wielką nieroztropnością podejście to tej sprawy obojętnie nie wykorzystując potencjału lokalowego i sprzętowego  po byłych klinikach. W jakich sposób to zrobić zostawiamy po stronie Pana Wojewody czy budynek wydzierżawić od właścicieli  czy porozumieć się w właścicielem na rzecz otworzenia szpitala, gdzie można ratować życie w nagłych wypadkach

Mając na uwadze zdrowie i życie mieszkańców prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Zarząd Stowarzyszenia

Podpisał. Zarządu w składzie:   Dariusz Grunt  Adam Buchelt,

Adam Wyrębkiewicz, Piotr Maciąg,  Tadeusz Zieliński

20 maj

75. rocznica śmierci żołnierzy Armii Krajowej: Bolesława Papiego ps. „Czerw” i Michała Nowaka ps. „Pierwiosnek”

Zarząd Stowarzyszenia z wielkim zadowoleniem przyjął informacje,że w tym roku odbędą się uroczystości związane ze śmiercią Bolesława Papiego i Michała Nowaka. Nasze Stowarzyszenie w tej sprawie w dniu 4 września 2018 roku złożyło wniosek do Starosty Powiatowego I Prezydenta Miasta. Z tą inicjatywą wyszliśmy po burzliwej dyskusji w sprawie nadania ronda przy ul Iglastej imieniem „Górników Starachowickich”. Wówczas za nazwaniem tego ronda im B. Papiego optowali radni PIS. Nasz przedstawiciel zadał pytanie kiedy ostatni raz ktokolwiek składał pod pomnikiem wieńce upamiętniającym śmierć ww . Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Miło nam że mamy swój wkład aby uroczyście upamiętnić pamieć poległych. Mimo braku zaproszenia pojawi się delegacja Stowarzyszenia.papi2 papi1 papi

08 maj

Posiedzenie Rady Miasta

Zarząd Stowarzyszenia  Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych pragnie poinformować że  w dniu  26 kwietnia Rada Miejska głosami radnych Klubu Prezydenta Marka Materka dokonała zmiany w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego.  O takie zmiany od kilku lat zabiegało Stowarzyszenie  uważając że funkcjonujący dotychczasowy podział i dominacja składanych wniosków przez radnych osłabiała jego obywatelskość. Ze względu na wzrost kosztów materiałów  był on niewydolny ekonomicznie, a kwota 52 tys. zł nie dawała możliwości większych inwestycji.  Wszystkie te elementy sprawiały że spadało zainteresowanie mieszkańców Budżetem Obywatelskim, spadła ilość wniosków oraz frekwencja. Powrócono do poprzedniej wersji podziału miasta na cztery okręgi po 300 tys. zł. Była również druga wersja za która opowiadało się Stowarzyszenie tj. miasto jako jeden okręg projekty małe do 100 tys. i duże 200 tys. Budżety Obywatelskie nie są stałe co kilka lat ulęgają zmianie ich regulaminy, nie wykluczamy, ze za kilka lat wprowadzone zostaną zmiany w regulaminie.  Z naszych analiz wynika, iż nowa edycja Budżetu Obywatelskiego będzie nastawiona na duże projekty, małe projekty mogą mieć małe szanse na realizacje, choć to wszystko jest w rekach obywateli miasta.  Zachęcamy aby mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje-projekty oraz brali udział w głosowaniu. Głosowanie będzie przez Internet oraz w Biurze Obsługi mieszkańców Urzędu Miasta

Podczas Rady miejskiej byli obecni nasi Przedstawiciele Prezes Dariusz Grunt członek Zarządu Tadeusz Zieliński. Na posiedzeniach komisji obecny był członek zarządu Stowarzyszenia oraz Wiceprezes rady seniorów Adam Wyrębkiewicz.

Zdjecie Rada Miasta

06 wrz

                                                          Starachowice 18.07.2018

                                                         Zarząd Powiatu

                                                         w Starachowicach

 

                                                         Zarząd Powiatowy Dróg

                                              w Starachowicach

   Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w marcu br. zwróciło się do Starostwa, wskazując na potrzebę wprowadzenie konsultacji społecznych przy projektowaniu inwestycji drogowych.  Od dawna uważamy, że mieszkańcy powinni mieć możliwość wnoszenia swoich uwagi na etapie projektowania ważnych inwestycji drogowych w naszym mieście – tak jak to się dzieje już w wielu innych miastach.

   Zamiast pisemnej odpowiedzi, za pośrednictwem mediów otrzymaliśmy informację od Zarządu Powiatu, że mieszkańcy znają drogę do starostwa, gdzie mogą zgłaszać swoje uwagi. Zarzucono nam, że chcieliśmy wstrzymać budowę ronda, co nie miało absolutnie miejsca, gdyż było to niemożliwe w związku z zaawansowaniem prac oraz nic takiego nie było zawarte w piśmie. Zasugerowano nam również, że wstrzymaliśmy jakieś prace drogowe. Nie jest nam znana jakakolwiek decyzja administracyjna wstrzymująca prace z powodu naszych pism, jeśli takowe są, to prosimy o ujawnienie. W piśmie wskazywaliśmy brak ścieżki rowerowej, jako bubel, w wykonaniu pięknego, potrzebnego ronda przy skrzyżowaniu ulic     – Iglastej i Szkolnej. Tym bardziej, że od ronda ma być wykonana ścieżka rowerowa biegnąca do al. Armii Krajowej. Nasze wskazanie braku ścieżki rowerowej wiązało się z bezpieczeństwem użytkowników dróg, a w szczególności rowerzystów. Wystarczy chwile postać przy nowym rondzie i zobaczyć, jaki problem mają rowerzyści, aby prawidłowo wjechać i zjechać ze ścieżki rowerowej na nowym łączniku.

  Aby rozwiązać ten problem Stowarzyszenie proponuje:

1/ prosimy o praktyczny pokaz w formie instruktażu dla mieszkańców, jak należy bezpiecznie wjeżdżać i zjeżdżać ze ścieżki rowerowej (informacja w mediach) możemy przygotować rowery;

2/ wnosimy, aby na rondzie zastosować właściwe oznakowania poziome i znaki pionowe tak, aby rowerzyści bezpiecznie wjeżdżali i zjeżdżali ze  ścieżki rowerowej. Takie rozwiązania dla rowerzystów wprowadzono do polskiego prawa nowelą ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 2011 roku (D.U.2011.92.530) i są one możliwe do wykonania.

   Już od kilku lat można zaobserwować w naszym mieście zwiększający się ruch rowerzystów na ulicach. Ze względu na swoje bezpieczeństwo wielu rowerzystów porusza się chodnikami, które z powodzeniem mogą być ciągami pieszo-rowerowymi bez większych nakładów, tj. różnicowania kolorystycznego chodników. Wystarczy farba, znaki poziomie i pionowe, zrobienie łagodnych zjazdów i podjazdów. Tak się dzieje w wielu miastach, gdzie przecież przepisy są jednakowe. Tylko w naszym mieście i powiecie się nie da.

   Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców prosimy o uwzględnienie naszych propozycji w przyszłych planach i inwestycjach.

  W odniesieniu do naszego pisma prosimy, poza ponowną odpowiedzią przez media, o pisemną informację do Stowarzyszenia.

 

                                                                                      Z Poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych

śluza rowerowa

06 wrz

Podwyżka cen wywozu śmieci w mieście –czyli jak niektórzy radni obudzili się z ręką w nocniku ????.

W dniu 30 lipca br. Rada Miejska przyjęła uchwałę o nowych stawkach wywozu odpadów w związku z nowym przetargiem. Opłata zdrożała o 4 zł , w kolejnych 2 latach będziemy płacić po 12zł na śmiecie segregowane i 24zł/m-c na osobę za śmiecie niesegregowane. Jest to duży wzrost, tym bardziej, że 60-70 % kosztów opłat za mieszkania to koszty mediów, w tym wywóz śmieci. Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” do samego początku, gdy w 2013 roku weszła segregacja, aktywnie zajmuje się tą problematyką. Wielokrotnie przestrzegaliśmy przed skutkami tej reformy, ale przyjęto nieliczne nasze sugestie, a wiele odrzucono. Zwracaliśmy uwagę na to, aby od początku dobrze wdrażać zmiany (tak jak to robiło wiele miast,) – to m.in. systematyczna, ciągła edukacja mieszkańców w zakresie segregacji, stałe kontrole segregacji, nakładanie kar finansowymi za jej nieprzestrzeganie, kontrola jakości wykonywanej usługi wywozu śmieci. W świetle wypowiedzi radnych na Radzie Miejskiej oraz konferencji radnych PIS, pragniemy wyjaśnić państwu jak wygląda rzeczywista sytuacja w Polsce W dziesiątkach polskich miast i gmin gwałtownie drożeje wywóz śmieci. Od początku 2018r. podwyżki są drastyczne, o 30÷60%, a nawet o 250%. Np. od kwietnia br. w niektórych gminach na Kujawach opłaty za odbiór śmieci posortowanych wzrosły z 12,30 zł/m-c od osoby do 16,00 zł/m-c, a nieposortowanych z 18 na 20 zł. Można podać wiele innych przykładów. Wiele samorządów odwleka podwyżki ze względu na wybory samorządowe, a wiele ma jeszcze aktualne kontrakty jak np. sąsiednie miasta. Wywóz śmieci wykonują firmy wyłaniane w przetargach, których aktualne oferty są drastycznie wysokie. Firmy tłumaczą to przede wszystkim: spadkiem cen surowców wtórnych, wzrostem wydatków na płace, wzrostem innych kosztów, obowiązkiem stosowania osobnych pojemników na segregację oraz wrzucania do oddzielnego pojemnika odpadów organicznych, np. resztek jedzenia czy zepsutej żywności. Bardziej brzemienny w skutkach jest rosnący podatek ekologiczny od składowania odpadów na wysypiskach. W 2007 r. wynosił 16 zł/tonę, a w 2019 r. będzie wynosił 170 zł/tonę. Dyrektywy dotyczące odpadów, są bardzo restrykcyjne, aby zminimalizować ilość śmieci trafiających na wysypiska i maksymalizować odzyskiwanie surowców wtórnych (segregacja). Do 2020 r. ma to wynieść 50 % – czyli że aż połowa wyrzucanych śmieci ma być odzyskiwana w postaci surowców wtórnych. Jak nie osiągniemy tych poziomów, to w przyszłości będziemy jeszcze więcej płacić za śmiecie. Na wywóz śmieci organizowane są przetargi a ich wygranie szanse mają duże firmy. Znikły małe i średnie firmy, niemal przestała istnieć konkurencja. Do przetargu w wielu przypadkach stawała tylko jedna firma – ta, która wygrała poprzedni przetarg i dyktowała cenę. W literaturze fachowej jako przykład podawane są Starachowice cyt.” … Organizowane przez to miasto przetargi na wywóz śmieci wygrała trzy razy pod rząd ta sama firma „Almax” –należąca do koncernu Toensmeier. W czwartym przetargu wystartowała tylko ona. W latach 2003-2011 wynagrodzenie firmy wzrosło niemal czterokrotnie (z 1,67 do 6,42 zł miesięcznie za jednego mieszkańca), a opłata za wywóz śmieci prawie o150 proc. (z 2,6 do 6,42 zł). Nota bene ta sama firma, tylko już pod inną nazwą (Toensmeier Wschód), wywozi odpady ze Starachowic po dziś dzień.” Obecnie do nowego przetargu w naszym mieście na wywóz śmieci na najbliższe 2 lata stanęło pięć firm, z których trzy zaoferowały kwotę 24-26 mln złotych, a dwie 12 mln zł. Zdecydowano się wybrać najniższą ofertę 12 mln zł – tym przetargiem przełamano monopol jednej firmy uchroniono przed jeszcze większymi podwyżkami. Samorządy szukają narzędzi, aby bronić się przed cenowym dyktatem. Gminy mogą to zadanie bez przetargu zlecić własnej spółce, wtedy zastępujemy monopol prywatny monopolem gminnym – dyktat cenowy. Firmę gminną należy tworzyć od zera, co nie jest łatwe – koszty ( zakup sprzętu, infrastruktura, wymagania sanitarne, problemy z zatrudnieniem, ryzyko opłacalności, obsadzanie stanowisk swoimi) Drugim najskuteczniejszym sposobem jest osiąganie poziomu segregacja śmieci. W Polsce jest on na niskim poziomie: to obecnie tylko 26 proc. daleki do poziomu 50 proc., który musimy osiągnąć już za dwa lata

Oglądając sesję Rady Miasta z 30 lipca nie sposób odnieść wrażenia, że część radnych udaje, albo też nie ma wiedzy na temat utrzymania porządku i czystości w mieście. Było kilka głosów merytorycznych związanych z przetargiem, a tak to mówiono o suchym chlebie, wprowadzaniu irlandzkich zwyczajów i różne inne dyrdymały. Radny Kwiecień słusznie wspomniał o edukacji dotyczącej segregacji śmieci i karania tych co robią bałagan, ale szkoda, że „zapomniał” że w 2013r. jako wiceprezydent odrzucił naszą propozycje pozyskania grantu – pieniędzy zewnętrznych na długofalową akcje informacyjną i nie wprowadził solidnego sytemu kontroli. Do dziś jedno i drugie nie funkcjonuje jak należy, co wykazano w kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2016 roku z czym pewnikiem zapoznali się radni ???. Nasze wnioski dotyczące uporządkowania punktów segregacji, zamiany dzwonów na normalne pojemniki 1000 l. zostały bez echa. Wprowadzone dzwony nie sprawdzają się – zarobiła jedynie firma wywozowa, która zamiast trzech pracowników przysyła jednego. To co można było zrobić na samym początku wdrażania tej reformy należy nadrobić w 2019 r. aby uniknąć kolejnych podwyżek cen, ale będzie to bolesne. Mówienie na konferencji radnych PIS-u po ostatniej sesji Rady Miejskiej o powszechnie znanej doli emerytów i rencistów i niskiej waloryzacji ich świadczeń, proponowanie dopłat i utworzenie miejskiej firmy wywozowej (wersja ciężarówka, plandeka, itp.) – jest próbą, poprzez nieudolną mieszaninę ludziom w głowach, zaistnienia w zbliżających się wyborach i pokazania „niektórym” starachowiczanom jak to oni będą „poprawiać” po tych, którym wcześniej nie zależało na mieszkańcach. Mieli państwo radni cztery lata, aby dociekać jaki jest poziom segregacji, jak wyglądają opłaty za składowanie śmieci na wysypisku w Janiku, gdzie Starachowice mają udziały, jak świadczy usługi firma itd. itd. Jak tworzono spółdzielnię „Starachowiczanka”, która zbiera śmieci z koszy, radni nie zaproponowali, aby wywoziła śmieci z miasta itd. Państwo radni obudzili się z ręka w nocniku- czyli znaleźli się w sytuacji, gdzie jest obecnie za późno, aby przeciwdziałać czemuś co należało zrobić wcześniej.

                                                                                                                                                Zarząd Stowarzyszenia

12 lut

Apel do Rady Miasta – Czas na zmiany w Budżecie Obywatelskim

Apel do Rady Miasta – Czas na zmiany w Budżecie Obywatelskim

Gdy w styczniu 2011 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto” na Radzie Miasta zgłosili pomysł wprowadzenia w Starachowicach Budżetu Obywatelskiego dla wielu radnych była to nowość. Pomysł trafił na przychylną inicjatywę mieszkańców – w niedługim czasie zawiązał się społeczny komitet na rzecz jego wprowadzenia w Starachowicach. Społeczny ruch pod kierunkiem obecnego Prezydenta Miasta Marka Materka prowadził konsultacje, ściągał ekspertów, odwiedzał inne miasta, gdzie już funkcjonował Budżet Obywatelski. Mimo trudności, jakie piętrzono ze strony przedstawicieli obecnie rządzącej partii opracowano regulamin BO. Przeleżał on kilka miesięcy w szufladach rządzących wówczas radą i miastem lecz mimo trudności został wprowadzony . Na Budżet Obywatelski przeznaczono kwotę 1,2mln zł po 300 tys. na 4 okręgi.
Po dwóch latach funkcjonowania BO, na wniosek radnych PIS, za aprobatą SLD i cześć radnych dokonano zmiany na 23 okręgi/jak okręgi wyborcze/ tyle ilu jest radnych . W wyniku tej decyzji w okręgach zmniejszono kwoty inwestycji do 52 tys. zł. Na Radzie Miasta w imieniu społecznego komitetu głos zabrał Zenon Krzeszowski – apelował, aby nie dokonywać tych zmian gdyż Budżet Obywatelski zostanie zawłaszczony przez radnych . Ponadto mała ilość środków finansowych na projekty, nie będzie sprzyjała rozwojowi inwestycji.
Po dwóch latach funkcjonowania BO nasze uwagi okazały sie prawdziwe – mieliśmy rację.
Zamiast mieszkańców uaktywnili się radni a tym samym spadła frekwencja mieszkańców w głosowaniu
efekty tej zmiany w ostatnich latach?
W 2015 roku radni złożyli 7 wniosków, a w głosowaniu wzięło udział 3.128 osób;
W 2016 roku radni złożyli 8 wniosków, a w głosowaniu wzięło udział 2.619 osób;
W 2017 roku radni złożyli 12 wniosków, a w głosowaniu wzięło udział 1.702 osób;
Wymowa tych liczb jest jednoznaczna
Starachowiczanie zaczęli dochodzić do wniosku, że w konkurencji z radnymi, którzy będą decydowali, jaki wniosek przejdzie są raczej bez szans . Dla większości starachowiczan też jest dość prawdopodobne myślenie, że radni wprowadzili dokładnie tyle okręgów ilu jest ich w radzie miasta, aby w przyszłości móc się powoływać, przed kolejnymi wyborami „co” i „ile” załatwili mieszkańcom w swoich okręgach.
Nie dotyczy to wszystkich radnych – 1/3 z nich nie złożyła żadnego wniosku w tych latach, 4 złożyło po 1 wniosku, ale połowa składała po 2, a niektórzy nawet po 3 wnioski.
Ten stan to zaprzeczenie obywatelskości budżetu i roli radnych. Zamiast starać się o inwestycje z budżetu miasta realizowali je w ramach BO. Spadła frekwencja uczestnictwa mieszkańców w głosowaniach. Ze względu na stale rosnące ceny materiałów i koszty pracy za 52 tys. zł można było wykonać naprawdę niewiele – kilka metrów chodnika, uliczki, trawniczka itp. Do niemal wszystkich projektów, aby mogły być wykonane, miasto musiało dokładać dodatkowe środki z budżetu uszczuplając środki na inne inwestycje.
Jak pokazuje praktyka w Polsce, Budżet Obywatelski nie ma stałych regulaminów, cały czas ewaluuje. Radni działają na rzecz aktywności mieszkańców w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego, ale sami nie zgłaszają projektów. Przesłaniem BO jest zaangażowanie mieszkańców na rzecz zmian w swoich małych ojczyznach, jakimi są osiedla w miastach. Dobry Budżet Obywatelski promuje innowacyjność, podejmowanie przez mieszkańców trudnych kontrowersyjnych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej, uzyskania od władz miasta i radnych informacji jak funkcjonuje miasto i jakie mają potrzeby inwestycyjne mieszkańcy, zmniejsza dystans między rządzącymi, a mieszkańcami, buduje zaufanie do samorządu, decentralizuje władze. U nas stało sie inaczej.

Dlatego Zarząd Stowarzyszenia wnioskuje do radnych, aby przed wyborami samorządowymi zrezygnowali z „tych” 23 okręgów, i wrócili do propozycji przygotowanej w 2015 roku przez Urząd Miejski, który zaproponował podział miasta na 10 okręgów oraz jeden okręg ogólnomiejski. Składamy też druga propozycje , aby zrezygnować z podziału na okręgi i uznać miasto, jako jeden okręg. Wyznaczenia górnej granicy kosztu projektu – np. 200÷300 tys. zł. Wygrywałyby projekty w/g największej ilości uzyskanych głosów do wyczerpania puli przeznaczonej na cały budżet obywatelski. Nie ma idealnych rozwiązań, ale takie umożliwi realizację poważnych inwestycji. Nie ograniczy możliwości głosowania na projekty, które mogą służyć większości albo nawet wszystkim mieszkańcom, uniemożliwi dominację pojedynczych grup społecznych lub partii. Zmianie powinien też ulec sposób głosowania. Dobrze, że z inicjatywy Prezydenta wprowadzono głosowanie przez Internet, co jest zaproszeniem młodzieży, aby aktywnie, włączyła się w proces zmian w naszym mieście. Proponujemy odejście od tradycyjnego głosowania w lokalach na rzecz głosowania ankietami w mobilnych punktach np. w marketach i na imprezach miejskich oraz w wyznaczonych lokalach . Ograniczy to koszty pracy biurowej urzędników i obsługi samego BO.
Mamy dobre przykłady w Polsce – np. w Radomiu, Łodzi i w innych miastach, gdzie udział władz i radnych w ramach BO polega na zapraszaniu mieszkańców poprzez uczestnictwo w nim i podejmowania najważniejszych dla nich decyzji . W imię rzeczywistego i realnego przywrócenia mieszkańcom Budżetu Obywatelskie apelujemy do Prezydenta i członków Rady Miasta, aby dokonać w nim zmian , który obecna partia rządząca wpisała do ustawy i ma on obowiązywać w samorządach gminnych
Pomimo wymienionych „słabości??” Budżet Obywatelski zmienił otoczenie na naszych osiedla projektom z BO „trochę” zmieniło na osiedlach „Żeromskiego”, „Stadion” , „Majówka”.
Dlatego warto być aktywnym i poprzez udział w naszym miejskim budżecie obywatelskim wpływać na poprawę warunków codziennego życia!!!.

Zarząd Starachowickiego Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto „

logoooo

31 gru

Konsultacje w sprawie połączenia miejskich spółek

Spółdzielcy i Wspólnoty Mieszkaniowe za połączeniem miejskich spółek w Starachowicach Zdecydowaną większością głosów przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych opowiedzieli się za połączeniem dwóch miejskich spółek: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Zakładu Energetyki Cieplnej. Zdecydowaną większością głosów przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych opowiedzieli się za połączeniem dwóch miejskich spółek: Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego i Zakładu Energetyki Cieplnej.
Poważny argument to potężne pieniądze unijne, które mogą trafić do Starachowic – 27 milionów złotych. Przy wkładzie własnym gminy wynoszącym 6 milionów złotych w mieście zostałyby wykonane prace warte 34 miliony złotych. Plan zakłada między innymi przebudowę dworca autobusowego w Starachowicach zachodnich, dworca autobusowego w Starachowicach wschodnich, budowę nowej ulicy Moniuszki, po nowym śladzie, zakup 10 ekologicznych i ekonomicznych autobusów dla MZK, budowę nowego warsztatu i myjni w bazie MZK a także inwestycje, które na pewno będą zrobione lub już są w trakcie realizacji. To budowa łącznika ulic Batalionów Chłopskich i Iglastej, budowa pasażu Staffa w 2018 roku i przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej ulicy Moniuszki. Te właśnie inwestycje miałyby stanowić wkład własny gminy do projektu. Jak powiedział na spotkaniu ze spółdzielcami prezydent, pieniędzy z projektu starczy dla wszystkich wnioskodawców, a Starachowice mają duże szanse na ich uzyskanie, bo mają dobrze przygotowany i zaawansowany projekt. Obecni na spotkaniu mieli wiele pytań i wątpliwości. Spotkanie trwało kilka godzin i zakończyło się głosowaniem. Na około 80 osób za opowiedziały się 64 osoby, 11 wstrzymało się od głosu, a przeciwne były tylko trzy osoby. Teraz nad połączeniem spółek będą debatować radni miejscy, do których należy ostateczna decyzja co do fuzji spółek. Wstępną zgodę radni już wyrazili, przyjmując uchwałę intencyjną w tej sprawie na sesji pod koniec listopada. Następne posiedzenie Rady – nadzwyczajne – odbędzie się 8 grudnia.

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/starachowice/a/spoldzielcy-za-polaczeniem-miejskich-spolek-w-starachowicach,12726858/

5a210c3f73fe3_o,size,1068x623,q,71,h,cfbb53

31 gru

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

W ramach wdrażania Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, skierowaliśmy pisma do Prezydenta Miasta Starachowice, oraz Przewodniczącego Rady Miasta Starachowice

2

1

17 lut

Odpowiedź ZEC-u w sprawie spalarni śmieci

Starachowice 30.01.2017r

Stowarzyszenie Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych
w Starachowicach „Nasze Miasto”
Ul. Słoneczna 14
27-200 Starachowice

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo z dnia 11.01.2017 w sprawie udzielenia informacji nt. budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w ZEC Starachowice.
ZEC Starachowice dziękuje za zainteresowanie oraz wsparcie ze strony Zarządu Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych w zakresie planu budowy w/w instalacji. Doskonale rozumiemy Państwa niepokój związany ze skutkami realizacji takiej inwestycji w zakresie wzrostu cen za c.o. i c.c.w. Dlatego postaramy się poniżej odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać wątpliwości.

1. Z jakich środków będzie finansowana planowana inwestycja
Planowana inwestycja może zostać dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla którego instytucją wdrażającą jest NFOŚiGW w Warszawie. Aktualnie możliwe jest dofinansowanie tej inwestycji w formie dotacji i pożyczki preferencyjnej w ramach działania 2.2 „ gospodarka odpadami „ lub w ramach działania 1.6.1 „ wysokosprawna kogeneracja „. Nabór projektów do tych działań planowany jest w 2017 r.
2. Jeśli będzie finansowana z środków zewnętrznych , to w jakiej wielkości będzie wkład własny finansowy i z jakich źródeł będzie pochodził, czy będzie to kredyt
W zależności od działania z którego będzie finansowana inwestycja, wysokość dotacji może wynieść od 30-68 % wielkości nakładów inwestycyjnych tj. od 15 -35 mln zł. NFOŚiGW dodatkowo oferuje pożyczkę na warunkach preferencyjnych na okres do 15 lat , której aktualne oprocentowanie wynosi 2%. Pożyczka ta może być udzielona w wysokości uzupełniającej dotację nawet do 100 % nakładów inwestycyjnych. Spłata pożyczki preferencyjnej nastąpi z nadwyżki finansowej utworzonej z amortyzacji i zysku netto po realizacji projektu. Ostateczny sposób finansowania ITPOK będzie zależny od warunków finansowania przedstawianych przez NFOS i GW przy naborze wniosków.
3. Jak kosztowo wygląda zestawienie – montaż nowej instalacji ITPOK w stosunku do wymaganego remontu i modernizacji obecnie funkcjonującej ciepłowni węglowej z montażem na niej nowoczesnych filtrów
Aktualnie trwają prace nad koncepcją modernizacji istniejących kotłów węglowych, jako rozwiązania alternatywnego w przypadku niemożności realizacji ITPOK. Aktualne koszty budowy instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla spełnienia norm emisyjnych po 2022 r. , co jest warunkiem prowadzenia dalszej produkcji są szacowane na około 15 mln złotych. Należy podkreślić, że nakłady te spowodują konieczność podwyżki ceny ciepła . Po opracowaniu koncepcji przedstawimy szczegółową informację w tej sprawie.
4. Jak wygląda kwestia amortyzacji takiej instalacji, jakie będą koszty eksploatacyjne ITPOK, a jakie obecnego bloku energetycznego
Dla planowanej instalacji ITPOK przyjęto średnią roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 7 % co oznacza wzrost amortyzacji o kwotę około 3 850 000 zł rocznie. Aktualny poziom amortyzacji istniejących instalacji do produkcji ciepła w dwóch ciepłowniach wynosi około 600 000 zł rocznie. Łączne koszty eksploatacyjne ITPO wraz z amortyzacją wyniosą około 6,6 mln zł rocznie.
Aktualne koszty wytwarzania ciepła wynoszą około 15,5 mln zł. Po realizacji ITPO nastąpi wzrost kosztów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej o 6,6 mln zł z równoczesnym spadkiem dotychczasowych kosztów wytwarzania ciepła o około 3,6 mln złotych z tytułu zmniejszenia kosztów zakupu węgla i uprawnień do emisji CO2. Łączne koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej wyniosą około 18,5 mln zł tj. 3 mln zł więcej niż aktualne koszty wytwarzania ciepła. Obliczenia te dotyczą pierwszego roku po realizacji ITPO. Obliczenia te nie uwzględniają skutków modernizacji ciepłowni związanych z pytaniem nr. 3

5. Jak kosztowo będą wyglądały opłaty dot. Emisji gazów cieplarnianych przy technologii ITPOK, w stosunku do obecnie stosowanej technologii, gdzie paliwem jest węgiel.
Zasady funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych określa ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.. W załączniku do Ustawy zawarto wykaz instalacji objętych systemem handlu, w którym nie uwzględniono instalacji spalania paliwa z odpadów komunalnych RDF. Tak więc instalacja ITPO po realizacji nie będzie ponosiła opłat z tytułu emisji CO2 związanych z tą ustawą. Realizacji ITPO zmniejszy opłaty z tytułu emisji CO2 w dotychczasowych kotłach węgłowych. Aktualnie koszt jednej tony emisji CO2 wynosi ok 5 euro/t. Zaoszczędzona emisja wyniesie ponad 21 000 ton CO2 rocznie. Przy aktualnych cenach uprawnień do emisji oszczędność z tego tytułu wyniesie ponad 460 000 zł rocznie. W związku z wprowadzonymi zmianami w Dyrektywie o handlu emisjami po 2020 r. prognozowane ceny uprawnień do emisji CO2 mogą wynieść ponad 15 euro/t

6. Jaka będzie różnica cenowa między paliwem stosowanym w ITPOK , a obecnie stosowanym węglem.
ZEC Starachowice aktualne stosuje do produkcji ciepła miał węglowy energetyczny o kaloryczności około 22 GJ/tonę. Aktualne ceny tego paliwa wynoszą około 12 zł za GJ energii zawartej w paliwie. Dla ITPO zapotrzebowanie na energię w paliwie do produkcji ciepła wynosi około 230 000 GJ rocznie. ZEC będzie odbierał frakcję palną z RIPOK do spalania w ITPO i za odbiór tej frakcji będzie uzyskiwał przychody. Wysokość tych przychodów po uwzględnieniu założonej wartości opałowej frakcji palnej wyniesie około 10 zł /GJ energii zawartej w tym paliwie. Wykorzystanie energii z frakcji palnej pozwoli na wyprodukowanie około 45 % całkowitej ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej i spowoduje oszczędność w zakupie węgla kamiennego do produkcji tego ciepła. Łączna kwota przychodów z oszczędności w zakupie węgla kamiennego oraz przychodów z opłat za odbiór paliwa wyniesie około 5,5 mln złotych. Należy zwrócić uwagę, że zastosowanie frakcji palnej do produkcji ciepła znacznie ograniczy wpływ wzrostu ceny węgla na wzrost ceny ciepła. W przypadku wzrostu ceny węgla nastąpi wzrost oszczędności z tytułu ograniczenia ilości zakupu węgla oraz równoczesny wzrost kosztów wytwarzania ciepła w pozostałych kotłach węglowych.

7. Czy planowana inwestycja spowoduje wzrost ceny centralnego ogrzewania i ciepłej wody, jak to miało miejsce w przypadku modernizacji PWIK
Podstawowym warunkiem realizacji planowanej inwestycji jest możliwość zastosowania takiej technologii do termicznego przekształcania paliwa RDF z odpadów komunalnych , której koszty eksploatacyjne i nakłady inwestycyjne nie spowodują konieczności wzrostu ceny wytwarzania ciepła w stosunku do aktualnych cen. Opracowana koncepcja techniczno-ekonomiczna budowy ITPO potwierdza możliwość zastosowania spośród istniejących na rynku i sprawdzonych technologii, zastosowanie takiej, która spełni ten warunek przy osiągnięciu założonych w koncepcji przychodów zewnętrznych. Głównym źródłem przychodów zewnętrznych projektu ITPO będą przychody z opłat za odbiór frakcji palnej z RIPOK , które przyjęto po cenie o ponad 10 % niższą niż wysokość opłat ponoszonych przez RIPOK w 2016 r. Kolejnym źródłem przychodów będą przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, które oszacowano na poziomie aktualnych cen rynkowych. Łączne przychody zewnętrzne wniosą kwotę ponad 4,5 mln zł. Przychody te są znacznie wyższe niż wzrost kosztów eksploatacyjnych wytwarzania ciepła po realizacji ITPO.
Dla zobrazowania wpływu tych dwóch źródeł przychodów przedstawiamy symulację
a) Każdy spadek wysokości opłaty za frakcję palną o 10 zł/t powoduje spadek przychodów o około 200 000 zł rocznie
b) Każdy spadek ceny energii elektrycznej na rynku o 10 zł/MWh spowoduje spadek przychodów o około 90 000 zł rocznie.
Symulacja ta wskazuje, że dopiero znaczny spadek założonych przychodów mógłby skutkować koniecznością wzrostu ceny ciepła dla odbiorców z tytułu budowy ITPO.
8. Czy planowana inwestycja zwiększy możliwości produkcyjne energii cieplnej i będzie w stanie również zaopatrzyć odbiorców domów prywatnych w C.O i C.C.W, gdyby ZEC planował takie przedsięwzięcie. Tak już się dzieje w wielu miastach np. sąsiednim Ostrowcu Św.
Planowana budowa ITPO nie na wpływu na wzrost zdolności produkcyjnych ZEC Starachowice.
W wyniku realizacji inwestycji zostanie zlikwidowana część istniejących kotłów węglowych i zastąpiona ITPO oraz kotłem szczytowym. Aktualna moc zainstalowana kotłów do produkcji ciepła przewyższa moc zamówioną przez odbiorców, co daje duże możliwości przyłączania nowych odbiorców, w tym: domów jednorodzinnych.
9. Czy w związku z koniecznością modernizacji sieci ciepłowniczej i planowanymi inwestycjami, racjonalne jest przekazywanie przez ZEC środków finansowych na inne cele np. sponsoring sportowy, inne zadania gminy. Jeżeli nie są to pieniądze z innej działalności ZEC tylko świadczonych usług sprzedaży ciepła, to winny one być przeznaczone na modernizacje i inwestycje

Jako spółka miejska, pracująca dla mieszkańców naszego miasta staramy się w symboliczny sposób okazjonalnie wspierać lokalne kluby sportowe, co jest społecznie akceptowane.
Kwoty przekazywane sporadycznie na cele społeczne i sport są kwotami stanowiącymi promilowy udział z przychodów spółki i pochodzą z zysku wygenerowanego ze sprzedaży węgla, sprzedaży węzłów i innych zleceń, które ZEC wykonuje na zlecenia zewnętrzne jak również posiada z zysków od umów np. z prac wykonywanych w skutek wygranych przetargów na różnego rodzaju prace i usługi.

10. Czy w związku z zastrzeżeniami dot. ITPOK, ZEC zaplanuje wyjazd delegacji do najbliżej znajdującej się w Polsce takiej instalacji, w skład której mogli by wejść np. przedstawiciele osób protestujących, przedstawiciele obu spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych inne zainteresowane osoby.

Mamy w planach wyjazd informacyjno-edukacyjny, który to mamy nadzieję, uspokoi emocje osób najbardziej zaniepokojonych i będzie pomocny w rozwianiu wątpliwości oraz obaw mieszkańców.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Nasze Miasto Starachowice 2014. Kontakt: info@naszemiasto.starachowice.pl
<