02 kwi

Listo Otwarty w sprawie utworzenia punktu szczepień w Starachowicach. Czy Prezydent podejmie społeczna inicjatywę ??????

WNIOSKODAWCY:                                                                                                      Starachowice, dnia 01.04.20201r.

 

 

List otwarty do Prezydenta Starachowic  w sprawie utworzenia w Starachowicach punktu szczepień masowych przeciwko COVID-19

    Szczepionki  są  najskuteczniejszą  ochroną   przed zakażeniem, jaką zna ludzkość od kilkuset lat. Zaszczepienie   największej populacji  rodaków  pomoże zwalczać pandemię i uratować wiele istnień ludzkich w Polsce i na świecie.

Prawdopodobnie wychodząc temu naprzeciw oraz w związku z  informacją o możliwości zwiększenia ilości zaszczepień poprzez  przyjęcie ok. 7 mln dawek szczepionek, Rząd RP proponuje dobrowolne uruchomienie w gminach  tzw. Punktu Szczepień Masowych(PSM), niezależnego od władz centralnych. Według zaleceń organizowane przez samorządy PMS powinny być przy wsparciu podmiotu leczniczego, zaś po stronie gminy byłoby zorganizowanie  środków  i zasobów lokalowych oraz ludzkich( zespół szczepiący składający się z lekarzy/a/  oraz pozostałego personelu medycznego, który od strony medycznej  zabezpieczałby proces szczepienia mieszkańców Starachowic i w razie zainteresowania mieszkańców  gmin ościennych).

W związku z powyższym dla  ratowania zdrowia mieszkańców Starachowic oraz docelowo  mieszkańców powiatu starachowickiego – postulujemy  zorganizowanie w Starachowicach  przy współpracy ze starostą starachowickim oraz dyrektorem PZOZ w Starachowicach – punktu szczepień  masowych(PSM) zlokalizowanego w obiekcie będącym własnością gminy z  dostępem  do Internetu ( np. nieczynny budynek szkoły, czy inna placówka publiczna). Istnieje też możliwość  uruchomienia  tzw.  mobilnego punktu drive thru( szczepienia w wyznaczonych miejscach). Część kosztów byłaby pokrywana z Budżetu Państwa (na uruchomienie punktu ryczał 5 tys. zł plus z NFZ ryczałt 61 zł za każde podanie szczepionki).

Gmina, która stworzy PSM mogłaby wykorzystać straż miejską, WOT, czy inne służby jak straż pożarna( w razie zgody).     

   Panie prezydencie wierzymy, że nasza propozycja nie może się spotkać  z inną decyzją, jak tylko TAK dla punktu szczepień masowych (PSM). Wszak ,,zaraza” nie ustępuje, przeciwnie jest coraz bardziej śmiercionośna. Dlatego warto już dziś podjąć  działania typu rozmowy z władzami ościennych gmin, starostą starachowickim, dyrekcją szpitala, fizjoterapeutami, farmaceutami, pielęgniarkami, celem zaangażowania ich w proces szczepienia. Innymi słowy upraszczając zdanie z Talmudu- kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. 

Z naszej strony gotowi  jesteśmy zaangażować się w proces promocji   i upowszechniania informacji,  ulotek/ gazetek ( o ile  gmina zdecyduje się  na taką formę  reklamy PMS ).

Prosimy  o udzielenie  odpowiedzi  w publicznych środkach  masowego przekazu oraz na e-maile wnioskodawców:  maile: wrazliwispolecznie@gmail.com  i  info.naszemiasto@wp.pl

Wnioskodawcy

Stowarzyszenie                                                                                             Stowarzyszenie

Spółdzielców i Wspólnot mieszkaniowych                                               Wrażliwi Społecznie

w Starachowicach ,,Nasze miasto”